De Dorpskrant verschijnt in het weekend van 18 en 19 november 2017

september 2017

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht van de voorzitter

Tja. de drie maanden zijn alweer voorbij. Ik doel uiteraard op de sloop van de oude Geinbrug en de opbouw van het nieuwe Geinplein en de Geinbrug. Voor de een zijn deze maanden omgevlogen. Voor de ander duurde de omleiding erg lang! Maar.zeg nu zelf.'t is een plaatje! Het resultaat mag er zijn. Natuurlijk is het even wennen maar de reacties zijn overwegend positief.

Lees verder...

omhoog

september 2017

Binnenkort te huur: sociale nieuwbouw huurwoningen in het hart van Driemond

Inloopspreekuur
Op dinsdag 3 oktober 2017 van 19.00 uur tot 20.00 is er een inloopspreekuur in MatchZo, Stammerlandweg 10. Daar zijn medewerkers van Eigen Haard aanwezig. Zij kunnen uw vragen over toewijzing beantwoorden.

Lees verder...

omhoog

september 2017

Driemond en openbaar vervoer (OV)

Voor de Dorpsraad is de bereikbaarheid van Driemond voortdurend een punt van aandacht. Daarom is er ook een werkgroep Verkeer die zich o.a. met OV bezig houdt. Desondanks is de praktijk weerbarstig. Zo rijdt bus 49 al enige jaren niet 's avonds en in het weekend. En, gezien de bezuinigingen bij het GVB, lijkt het er niet op dat deze situatie op korte termijn zal verbeteren.

Lees verder...

omhoog

BUURTAMBASSADEURS IN DRIEMOND

De dorpsraad was (en is) op zoek naar vrijwilligers die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in Driemond.
Gladys Vos en Corinne Postma hebben zich gemeld om de dorpsraad daarbij te helpen. Wat kunt u van Gladys en Corinne verwachten? U kunt verwachten dat zij bij u aanbellen en een praatje met u gaan maken. Hoe gaat het met u? Wat leeft er in het dorp? Wat mist u?

Lees verder...

omhoog

september 2017

Stadspas voor Senioren

Een jaar sporten met de Stadspas voor senioren
Met de Stadspas kunt u een jaar lang gratis sporten bij een aantal sportaanbieders in Amsterdam Zuidoost.

De spelregels

  • U hebt een geldige Stadspas met groene stip.
  • U bent 55 jaar of ouder.
  • U kunt alleen gratis sporten bij deze sportaanbieders.
  • De gemeente betaalt de jaarcontributie tot maximaal 350,-.
  • U kunt sporten van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018.
  • U moet een sport kiezen en mag niet overstappen naar een andere sportaanbieder.
  • Sportkleding of sportschoenen worden niet vergoed.

Meer informatie
Voor overige vragen over de voorwaarden kunt u terecht bij
de deelnemende organisaties.

omhoog

september 2017

Dorpsfonds Driemond

In de vorige dorpskrant deden we een oproep om mee te denken hoe wij de Driemondse tradities kunnen borgen voor de toekomst. Met deze denktank (Linda Swalue, Nick van Gelstwijk, Tom Witkamp, Greet Groenestein, Nancy Wiltenburg-Gijzen en Klaas Rozendaal) hebben we een avond met elkaar gebrainstormd.

Lees verder...

omhoog

juli 2017

Gebiedsplan 2017 Gaasperdam-Driemond

Gebiedsagenda Gaasperdam-Driemond 2016-2019

omhoog

september 2017

Dorpskrant Driemond digitaal

De Stichting Dorpskrant Driemond geeft al tientallen jaren de dorpskrant Driemond uit om inwoners, verenigingen, organisaties, abbonnees en exrternen van dorpsnieuws te voorzien.
Op onze site wordt gelijktijdig met de verschijning van iedere nieuwe krant een pdf-versie geupload.

Lees verder...

omhoog

september 2017

De dorpskrant staat weer digitaal voor u klaar

Dorpskrant september 2017

omhoog

Nieuwsbrief 9 november 2017

Krant Amsterdam

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 50 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!