In het weekend van 17/18 december verschijnt de Dorpskrant weer!

november 2016

"Hoor wie klopt daar?"

Wij zijn enthousiaste derdejaarsstudenten van de opleiding Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs aan de Hogeschool InHolland. In samenwerking met Stichting Dorpsraad Driemond organiseren
wij op maandag 5 december 2016 een Sinterklaasfeest speciaal voor de senioren uit Driemond.

Lees verder,,,

omhoog

november 2016

Nieuwbouw De Kern start in het hart van Driemond

In het hart van Driemond naast de twee basisscholen start de bouw van De Kern. Woningstichting Eigen Haard bouwt hier zestien sociale huurwoningen en negen vrije sector huurwoningen. Aannemer Van Wijnen uit Weesp bouwt de appartementen.

Lees verder...

omhoog

november 2016

Kazerne Driemond doet 1e woningbezoek!
Een brandveiliger huis kost een kop koffie en wat tijd

Pieter Koops woont al 9 jaar met heel veel plezier aan de Lange Stammerdijk in Driemond. Hij heeft zijn dijkwoning stijlvol opgeknapt en is echt gesetteld in het dorp. Pieter was de eerste die reageerde op de advertentie van de brandweer voor een gratis woningbezoek en brandveiligheidadvies.

Lees verder...

omhoog

oktober 2016

Dorpsraad 2.0:de nieuwe bestuursstructuur

Op grond van de gesprekken met de kandidaat bestuursleden alsmede met de klankbordgroep is er overeenstemming bereikt over een nieuwe bestuursstructuur. Lees verder...

omhoog

Oktober 2016

Voorzitter Dorpsraad 2.0 Even voorstellen.

Mijn naam is Klaas Rozendaal, geboren in Muiden op 30 April 1956. Vanaf 1982 woonachtig in Driemond, getrouwd met Alie Rozendaal en twee kinderen Jordin en Sterre beide opgegroeid in Driemond. Hobby's tennis, wandelen, skien en lezen. Lees verder...

omhoog

oktober 2016

Evaluatie festivals Diemerbos

Dit jaar zijn er weer festivals in het Diemerbos georganiseerd. Deze festivals zijn geevalueerd.

lees verder...

omhoog

11 juli 2016

Verslag informatiebijeenkomst Driemond De Kern 28 juni jl.

Klik hier

omhoog

14 juni 2016

Voorlopig ontwerp Openbare Ruimte Driemond de Kern

Het dagelijks bestuur van bestuurscommissie Zuidoost heeft op dinsdag 7 juni 2016 het Voorlopig ontwerp Openbare Ruimte Driemond De Kern vrijgegeven voor inspraak. Belangstellenden kunnen het Voorlopig ontwerp Openbare Ruimte Driemond De Kern inzien van donderdag 9 juni tot woensdag 20 juli 2016.

Klik hier voor het voorlopig ontwerp Openbare Ruimte Driemond.

omhoog

december 2016

Gebiedsplan 2016 Gaasperdam-Driemond

Gebiedsagenda Gaasperdam-Driemond 2016-2019

omhoog

december 2016

Dorpskrant Driemond digitaal

De Stichting Dorpskrant Driemond geeft al tientallen jaren de dorpskrant Driemond uit om inwoners, verenigingen, organisaties, abbonnees en exrternen van dorpsnieuws te voorzien.
Op onze site wordt gelijktijdig met de verschijning van iedere nieuwe krant een pdf-versie geupload.

Lees verder...

omhoog

september 2016

De dorpskrant staat weer digtaal voor u klaar.

Dorpskrant oktober 2016

 

Nieuwsbrief 1 december 2016

Krant Amsterdam

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!