omhoog

17 januari 2017

Uitnodiging informatie bijeenkomst

 

Provincie Noord-hollanmd nodigt u van harte uit op de gecombineerde informatiebijeenkomst over de reconstructie van de Provincialeweg. Lees verder...omhoog

Bericht van de voorzitter

Inmiddels heb ik vanuit mijn nieuwe functie al heel veel gesprekken mogen voeren met de bewoners van Driemond en diverse beleidsmedewerkers van Zuidoost. Het is fijn om te kunnen constateren
dat de beleidsmedewerkers nu heel goed op de hoogte zijn van wat er zich in Driemond afspeelt.

Lees verder...

omhoog

december 2016

Bestuur Zuidoost vergadert op locatie

Op 24 januari 2017 vindt een beeldvormende vergadering van de bestuurscommissie
Zuidoost plaats in Driemond. Tijdens deze vergadering presenteert de nieuwe
Dorpsraad zich en is er voor bezoekers veel ruimte voor het stellen van vragen en
deelname aan het gesprek.

Lees verder...

omhoog

december 2016

Mooi feestje, Burenbollenplantdag!

Nadat de Sint zijn rentree gemaakt had in Driemond, hebben we aan het Zandpad een
'Burenbollenplantdag-feestje' gevierd. Vanaf het nummer 26 t/m nummer 62 waren
uitgenodigd (je moet ergens stoppen..toch?).

Lees verder...

omhoog

december 2016

Gebiedsplan 2016 Gaasperdam-Driemond

Gebiedsagenda Gaasperdam-Driemond 2016-2019

omhoog

december 2016

Dorpskrant Driemond digitaal

De Stichting Dorpskrant Driemond geeft al tientallen jaren de dorpskrant Driemond uit om inwoners, verenigingen, organisaties, abbonnees en exrternen van dorpsnieuws te voorzien.
Op onze site wordt gelijktijdig met de verschijning van iedere nieuwe krant een pdf-versie geupload.

Lees verder...

omhoog

december 2016

De dorpskrant staat weer digtaal voor u klaar.

Dorpskrant december 2016

 

Nieuwsbrief 5 januari 2017

Krant Amsterdam

 
Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!