Mei 2017

VEEL ACTIVITEITEN OP DE CORNELIS JETSES

De maand april was een drukke, maar ontzettend leuke maand op de Cornelis Jetses. Daar zult u als bewoners op sommige momenten ook wel wat van meegekregen hebben. Op 13 april was er, na een erg sfeervol en gezellig Paasontbijt, waarvoor leerlingen voor elkaar het ontbijt verzorgd hebben (en uiteraard hebben de teamleden hier ook aan meegedaan), een vossenjacht.
Aangezien deze vossenjacht een onderdeel was van de afsluiting van het thema 'Jong en oud' gingen alle teamleden, menig jaar ouder en sommige gewapend met rollator en voorzien van grijs haar, het dorp in, in afwachting of zij door de kinderen gevonden en herkend werden. Dit gaf natuurlijk hilarische taferelen en verbaasde en vertwijfelde blikken van de leerlingen.  Een heel leuke activiteit waar nog lang over nagesproken en -gelachen werd.

Op 14 april werd het thema in school afgesloten. Alle ouders en andere belangstellenden waren welkom om in de school te bekijken waar de kinderen zich zoal mee bezig hadden gehouden. Zij konden zich weer even jaren terug wanen. Zo kon men o.a. met een echte kroontjespen schrijven of zich vermaken met bijna vergeten spelletjes. Of herinneringen ophalen bij voorwerpen van lang geleden. En ook deze activiteit was meer dan geslaagd.

Nadat de Cito-toetsen achter de rug waren en de Koningsspelen gespeeld, samen met de Jan Woudsma  School, kon de vakantie beginnen. Lekker even een weekje rust. Maar nu er weer met frisse zin tegenaan.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!