maart 2017

Vervanging Geinbrug versus voorbereiding

Het zal u niet zijn ontgaan dat de voorbereidingen al zijn gestart in verband met de vervanging van de Geinbrug. Een vervanging die overigens hard nodig is. Gedurende de zomermaanden zal de N236 volledig zijn afgesloten (3 maanden juni, juli en augustus). Driemond is - voor alle verkeer - gedurende deze afsluiting goed bereikbaar vanuit Weesp - en andersom. Flinke hinder ondervinden de driemonders om Amsterdam te bereiken. Vanuit de richting Driemond is Amsterdam, via N236, per auto niet bereikbaar (en vice versa). (brom)Fietsers, scooters en wandelaars alsook veiligheidsdiensten kunnen gebruik maken van een ponton over het Gein richting Amsterdam.

Het betreft een omvangrijk project waarin wij als inwoners van Driemond gedurende een aantal maanden absoluut hinder en overlast gaan ondervinden. Wij ontvangen veel reacties vanuit het dorp. Er zijn veel vragen waar iedereen graag per direct antwoord op wenst. Gezien de complexiteit vragen wij u enig begrip en tijd.maar wij verzekeren u dat er alles aan wordt gedaan om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verstrekken.

Uiteraard is de dorpsraad in gesprek met de Provincie Noord-Holland om te kijken naar mogelijkheden om ons - wij Driemonders - zo minimaal mogelijk hinder te laten ondervinden. De Provincie Noord-Holland geeft aan in gesprek te zijn met omliggende gemeenten en tevens ook meerdere instanties zoals o.a. Politie en Brandweer. Zodra alle betrokken partijen terugkoppeling hebben gegeven zullen wij - driemonders - volledig worden geinformeerd! Houdt er rekening mee dat wij absoluut hinder gaan ondervinden. De mogelijkheden zijn immers zeer beperkt. De situatie en ligging van ons mooie dorp is nu eenmaal niet gunstig om een dergelijk project geruisloos te laten uitvoeren.

Voor wat betreft het nieuwe Largas kruispunt heeft de dorpsraad uitgebreid gesproken met de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam. Wij hebben al uw vragen en opmerkingen onder de aandacht gebracht. Op een aantal belangrijke vragen wachten we nog op antwoord. Wel merk ik op dat vele instanties bezig zijn geweest bij het ontwerp en er door vele deskundigen is gekeken naar - in het bijzonder - de veiligheid.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!