september 2017

Driemond en openbaar vervoer (OV)

Voor de Dorpsraad is de bereikbaarheid van Driemond voortdurend een punt van aandacht. Daarom is er ook een werkgroep Verkeer die zich o.a. met OV bezig houdt. Desondanks is de praktijk weerbarstig. Zo rijdt bus 49 al enige jaren niet 's avonds en in het weekend. En, gezien de bezuinigingen bij het GVB, lijkt het er niet op dat deze situatie op korte termijn zal verbeteren.

Toch zijn er enige nieuwe ontwikkelingen te melden. Door actief lobbywerk van werkgroeplid Tom Hemminga is de Dorpsraad, via de werkgroep Verkeer, betrokken bij een initiatief van de gemeente Amsterdam: het experiment '(A)OV in de wijk'. In dit experiment wordt er gekeken of je het vervoer van deur tot deur zoals nu al bestaat voor mensen met een beperking, kunt combineren met vervoer van reizigers die gebruik maken van het regulier OV.

In de afgelopen periode hebben leden van de werkgroep Verkeer mee kunnen praten, maar ook invloed kunnen uitoefenen hoe het experiment in Driemond het beste kan worden uitgevoerd.
Het resultaat kort samengevat:
-er komen naast de bestaande halte aan de Provincialeweg -tijdelijk- drie haltes in Driemond, Matchzo, pleintje Burg. Kasteleinstraat en parkeerterrein Zandpad
-de bus (klein formaat) kan worden besteld via een app
-het normale OV-tarief is van toepassing (achteraf berekend)
-last but not least: het busje rijdt dagelijks van 6.00 uur tot 24.00 uur, dus ook op zaterdag en zondag.

De testperiode loopt van 11 december 2017 (ingangsdatum nieuwe dienstregeling) tot 22 juni 2018 (nieuwe lijnregeling i.v.m. start N/Z lijn).
Overigens blijft ook buslijn 49 tijdens de duur van het experiment rijden. 

Uiteraard zullen alle details voor de start van de proef nog uitgebreid worden gepubliceerd.

Hopelijk biedt de evaluatie van dit experiment voor Driemond uitzicht op een beter OV. Om het experiment te doen slagen moet wel worden aangetoond dat er voldoende animo is voor deze vorm van OV. Dus Driemonders, grijp deze kans !

Wim Glansbeek,
lid werkgroep Verkeer       

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!