De Dorpskrant verschijnt in het weekend van 20/21 mei 2017

mei 2017

50 jaar Bijlmer

Ideeen over viering 50 jaar Bijlmer? Kom dan op 16 mei naar Plaza stadsdeelkantoor
Bestuur stadsdeel Zuidoost vergadert weer op locatie

De Bijlmer bestaat 50 jaar! Voldoende aanleiding voor de Bestuurscommissie Zuidoost (BCZO) om daar de volgende, beeldvormende, vergadering aan te wijden. Deze keer op dinsdag 16 mei, van 19-21 uur,  in de Plaza van het stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150. De BCZO is vooral nieuwsgierig naar uw ideeen over de volgend jaar te organiseren festiviteiten in het kader van 50 jaar Bijlmer. Daar is op 16 mei volop ruimte voor.  Iedereen is van harte welkom!

Lees verder...

omhoog

april 2016

Standpunt van de Dorpsraad inzake de reconstructie van het kruispunt in de N236

Er is in de afgelopen periode intensief overleg geweest tussen de  Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en de Werkgroep Verkeer van de Dorpsraad. Hierbij is uitgebreid gesproken over de in Driemond heersende zorgpunten.

Lees verder...

omhoog

mei 2017

Vrijwilligers voor koffie en een praatje

De Dorpsraad is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die op regelmatige basis een vaste bewoner willen bezoeken, met hem/ haar een kopje koffie drinkt, een wandeling maakt of een boodschap
doet. Bent u klantvriendelijk, geduldig en helpt u graag? Dan zijn wij op zoek naar u!
. bent graag in contact met ouderen
. heeft goede sociale vaardigheden
Heeft u hier belangstelling voor of wilt u meer weten?
Neem contact op met AnneMarie Tiebosch, tel. 0294-414883,
opbouwwerk@driemond.info

omhoog

mei 2017

Nieuws van de Dorpsraad

Kruispunt
Er wordt al flink aan de weg getimmerd. Ik bedoel natuurlijk aan het kruispunt. Bomen gekapt en een start gemaakt om diverse leidingen tijdelijk om te leiden. Ondertussen is de dorpsraad druk
in gesprek met de Provincie Noord-Holland betreft de afsluiting van het kruispunt gedurende de maanden juni, juli en augustus.

Lees verder...

omhoog

Vervanging Geinbrug versus voorbereiding

Het zal u niet zijn ontgaan dat de voorbereidingen al zijn gestart in verband met de vervanging van de Geinbrug. Een vervanging die overigens hard nodig is. Gedurende de zomermaanden zal de N236 volledig zijn afgesloten (3 maanden juni, juli en augustus). Driemond is - voor alle verkeer - gedurende deze afsluiting goed bereikbaar vanuit Weesp - en andersom.

Lees verder...

omhoog

maart 2017

Afsluiting doorgaand verkeer Gein Noord en Zuid

Omdat de Geinbrug (N236) in zeer slechte staat is, wordt hij deze zomer vervangen. Vanaf maandag 13 maart starten de voorbereidende werkzaamheden met het verleggen van een groot aantal kabels en leidingen.

Lees verder...

omhoog

maart 2017

Vacature penningmeester, Stichting Dorpsraad Driemond

De dorpsraad komt al bijna 50 jaar op voor de belangen van Driemond, de parel van zuidoost. Dit jaar hopen wij dit samen met u te kunnen vieren. Helaas door omstandigheden is de functie van penningmeester van het Dagelijks Bestuur Dorpsraad Driemond vacant.

Lees verder...

omhoog

mei 2017

Bezorging bij Ja/Nee of Nee/Nee sticker

De gemeentekrant Amsterdam komt bij alle Amsterdammers in de bus, ook als u een Ja/Nee of Nee/Nee-sticker op uw brievenbus hebt. De Nee/Nee-sticker geldt voor commercieel drukwerk,
publicaties van de overheid vallen daar niet onder.

 

mei 2017

Gebiedsplan 2017 Gaasperdam-Driemond

Gebiedsagenda Gaasperdam-Driemond 2016-2019

omhoog

mei 2017

Dorpskrant Driemond digitaal

De Stichting Dorpskrant Driemond geeft al tientallen jaren de dorpskrant Driemond uit om inwoners, verenigingen, organisaties, abbonnees en exrternen van dorpsnieuws te voorzien.
Op onze site wordt gelijktijdig met de verschijning van iedere nieuwe krant een pdf-versie geupload.

Lees verder...

omhoog

februari 2017

De dorpskrant staat weer digtaal voor u klaar.

Dorpskrant april 2017

 

Nieuwsbrief 11 mei 2017

Krant Amsterdam

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!