januari 2017

"...Oh, zondag, met je geur van draadjesvlees.."

De sfeer die hier wordt opgeroepen, komt u, als u wat ouder bent, wellicht bekend voor: De langdradige dag, je goeie goed en de zondagse pot. De man die deze verzuchting slaakte, is al enige tijd niet meer onder ons, maar was in de jaren zestig een bekende verschijning in Amsterdam en ook in de rest van Nederland: Johnny van Doorn alias The Selfkicker. Hij was een performer die zijn teksten met wilde klanken en gebaren de zaal in slingerde.Robert Jasper Grootveld

Hij verkeerde in kringen van mensen als Simon Vinkenoog en Robert Jasper Grootveld: de man van de Happenings bij het Lieverdje op het Spui in de stad.
Weesperkarspel in begin zestiger jaren had weinig van doen met dit soort kleurrijke artiesten. De dreigende annexatie door Amsterdam hield de mensen veel meer bezig. Maar ook die dreiging en vervolgens het volbouwen van de Bijlmer was van Doorn en Grootveld niet ontgaan.

Tot 3 maal toe ondernamen zij in 1962 een protestmars van Amsterdam naar Weesp verkleed als een parodie op Sint en Piet. Zij liepen, zoals Johnny in een column schrijft: "... om te voorkomen dat een krankzinnig en misdadig plan om de Bijlmermeer vol te bouwen met reusachtige flatcomplexen
ten uitvoer zou worden gebracht. Als je dacht aan het troosteloze getto wat er uit de grond zou worden gestampt, rezen de haren je te berge ...".

Robert Jasper zei later andere motieven voor de wandelingen te hebben gehad: De binnenstad moest vrij van Amsterdammers worden zodat alle Amerikanen en anderen die naar het "Magisch Centrum" kwamen, daar konden wonen. De oorspronkelijke bewoners konden dan mooi in de Bijlmer gaan wonen. Om hun wandel-missie waardig af te sluiten, kondigen de beide heren in een cafe in Weesp (hoogstwaarschijnlijk op de Ossenmarkt)

een passend optreden aan waarop ze zich beiden nog een keer als Sint en Piet aan het publiek zullen presenteren. Er komt een hoop volk, vooral ook uit Amsterdam, op af en de cafe-eige- naar bouwt zelfs een podium. Helaas nemen ze teveel opium in en zijn niet bij machte een zinnig woord uit te
brengen. De avond eindigt in vechten, kapotte ruiten en politie-optreden. Had onze Driemondse dichter Jan Millenaar maar kunnen optrekken met de dichter van Doorn, dan had zijn protest wellicht nog harder en verder kunnen klinken!


Tjark Keijzer
voor meer historische stukjes zie: historischekringdriemond.nl

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!