september 2017

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht van de voorzitter

Tja. de drie maanden zijn alweer voorbij. Ik doel uiteraard op de sloop van de oude Geinbrug en de opbouw van het nieuwe Geinplein en de Geinbrug. Voor de een zijn deze maanden omgevlogen. Voor de ander duurde de omleiding erg lang! Maar.zeg nu zelf.'t is een plaatje! Het resultaat mag er zijn. Natuurlijk is het even wennen maar de reacties zijn overwegend positief.

Lees verder...

omhoog

februari 2017

Groot Onderhoud in Driemond

Dit project bevat een meerjarig plan en heeft betrekking op heel Driemond.
Voordat daadwerkelijk met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gestart zal er vanuit de gemeente een extern projectleider worden aangetrokken die op basis van een plan van aanpak een volledig eindplan voor Driemond uitwerkt met daarin alle relevante informatie.

Lees verder...

omhoog

november 2016

Dorpsraad 2.0: Nieuwe statuten en reglement

dorpsraad gaan functioneren op basis van nieuwe statuten. De oude statuten gingen uit van een algemeen bestuur dat werd samengesteld vanuit afgevaardigden van de verenigingen in het
dorp die vervolgens vanuit hun midden een dagelijks bestuur kozen.

Lees verder...

omhoog

25 juli 2016

Op dit moment geen vergaderingen ivm reconstructie Dorpsraad 2.0

 

omhoog

januari 2017

Samenstelling Dorpsraad Driemond

Klik hier voor de samenstelling van het bestuur.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!