juli 2017

Bericht van de voorzitter

Tja, dan is het zover! De geinbrug heeft vele jaren zijn dienst bewezen...maar is niet meer. Tijdens de sloop bleek nog eens overduidelijk dat de oude brug wel heel erg hard aan vervanging toe was. Wij - Driemonders - ervaren nu dagelijks hinder van de afsluiting van de provinciale weg. Meest van de tijd ervaren we nauwelijks hinder...maar een andere keer zit de boel behoorlijk vast.

Lees verder...

omhoog

april 2016

Standpunt van de Dorpsraad inzake de reconstructie van het kruispunt in de N236

Er is in de afgelopen periode intensief overleg geweest tussen de  Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en de Werkgroep Verkeer van de Dorpsraad. Hierbij is uitgebreid gesproken over de in Driemond heersende zorgpunten.

Lees verder...

omhoog

februari 2017

Groot Onderhoud in Driemond

Dit project bevat een meerjarig plan en heeft betrekking op heel Driemond.
Voordat daadwerkelijk met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gestart zal er vanuit de gemeente een extern projectleider worden aangetrokken die op basis van een plan van aanpak een volledig eindplan voor Driemond uitwerkt met daarin alle relevante informatie.

Lees verder...

omhoog

november 2016

Dorpsraad 2.0: Nieuwe statuten en reglement

dorpsraad gaan functioneren op basis van nieuwe statuten. De oude statuten gingen uit van een algemeen bestuur dat werd samengesteld vanuit afgevaardigden van de verenigingen in het
dorp die vervolgens vanuit hun midden een dagelijks bestuur kozen.

Lees verder...

omhoog

25 juli 2016

Op dit moment geen vergaderingen ivm reconstructie Dorpsraad 2.0

 

omhoog

januari 2017

Samenstelling Dorpsraad Driemond

Klik hier voor de samenstelling van het bestuur.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!