maart 2017

Nieuws van de Dorpsraad

Kruispunt
Er wordt al flink aan de weg getimmerd. Ik bedoel natuurlijk aan het kruispunt. Bomen gekapt en een start gemaakt om diverse leidingen tijdelijk om te leiden. Ondertussen is de dorpsraad druk
in gesprek met de Provincie Noord-Holland betreft de afsluiting van het kruispunt gedurende de maanden juni, juli en augustus.

De dorpsraad ontvangt veel vragen van bewoners. De Provincie Noord-Holland geeft aan in gesprek te zijn met omliggende gemeenten en tevens ook meerdere instanties zoals o.a. Politie en
Brandweer. Zodra alle betrokken partijen terugkoppeling hebben gegeven zullen wij - driemonders - volledig worden geinformeerd!

Houdt er rekening mee dat wij absoluut hinder gaan ondervinden. De mogelijkheden zijn immers zeer beperkt. De situatie en ligging van ons mooie dorp is nu eenmaal niet gunstig om een dergelijk
project geruisloos te laten uitvoeren. Voor wat betreft het nieuwe kruispunt is uitvoerig gesproken met verkeersdeskundigen op allerlei gebied. Veiligheid staat voorop! Insteek is dat het nieuwe
kruispunt veiliger moet zijn dan de huidige! (zie voor meer informatie ( ook pagina 7 in deze krant).

Werkgroep groot onderhoud
Fijn dat er spontaan - na onze oproep in de vorige uitgave van de dorpskrant - een aantal vrijwilligers zich hebben aangemeld voor de werkgroep groot onderhoud. U kunt zich nog steeds aanmelden voor de werkgroep groot onderhoud.

Vacature penningmeester
Ook heeft de dorpsraad een oproep gedaan voor een nieuwe penningmeesterpenningmeester.
Helaas heeft nog niemand zich aangemeld. Uit ervaring kan ik u meegeven dat het erg leuk en leerzaam is om in het bestuur van de stichting Dorpsraad Driemond plaats te
nemen. Met elkaar kunnen we er absoluut aan bijdragen dat het prettig wonen is in Driemond.

Klaas Rozendaal, voorzitter

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!