februari 2017

Bericht van de voorzitter

Beste Driemonders
Wat vliegt de tijd! Althans zo ervaar ik dit persoonlijk. De bouw van de "kern" is nu duidelijk zichtbaar. Tijdens de officiele start van de bouw waren een aantal belangstellende inwoners aanwezig. U kunt op de website van Eigen Haard de plattegrond tekeningen inzien per etage.

Een eerste gesprek betreft het groot onderhoud in Driemond heeft plaats gevonden. Ik verwijs u graag naar een kort verslag in deze dorpskrant en mijn oproep om u aan te melden voor deze zeer belangrijke werkgroep groot onderhoud.

Over werkgroep gesproken.de werkgroep verkeer heeft de volle aandacht betreft het nieuwe kruispunt op de N236. De vele opmerkingen rond dit onderwerp worden serieus onder de aandacht gebracht bij zowel de Provincie Noord Holland evenals bij de gemeente Amsterdam. U kunt erop vertrouwen dat er veel deskundigen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe kruispunt. Vooral veiligheid is het meest belangrijke uitgangspunt. Ik zal mij goed laten voorlichten. Daar kunt u op vertrouwen. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

De dorpsraad heeft een nieuwe secretaris. Jan Salentijn heeft het stokje over genomen van Eric Bosman. Eric Bosman gaat zich bezighouden met het verbeteren van communicatie via alle beschikbare en geschikte media. Wij wensen Jan en Eric veel succes toe in hun nieuwe functie.

Helaas neemt Tom Hemminga afscheid als penningmeester van de dorpsraad. Tom had duidelijk vooraf aangegeven de dorpsraad te ondersteunen gedurende de opstart van de nieuwe dorpsraad. We zijn - zoals u weet - opgestart! We zijn dus op zoek naar een penningmeester.kan je goed rekenen, vind je het leuk om subsidie aan te vragen en mee te denken in ons team.neem dan vooral contact met ons op!

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!