Dorpskrant

De Dorpskrant is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond, verschijnt 10 X per jaar en wordt huis aan huis verspreid in Driemond, oplage 750 stuks.

De Dorpskrant gaat ook naar het Stadsdeelbestuur en de Stadsdeelraad Zuidoost.
Abonnement voor lezers buiten Driemond is mogelijk. Voor meer informatie: mail naar dorpsraad@driemond.info

Verschijning Dorpskrant 2017
De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk op de 1e van de maand ingeleverd te zijn bij de redactie van de Dorpskrant. dorpsraad@driemond.info
De verschijning van de Dorpskrant ver schijnt in het weekend na de 15e van elke maand, behalve als de 15e in het weekend valt. In de zomervakantie komt er geen krant..

Verschenen

Dorpskrant september 2017
Dorpskrant juni/juli 2017
Dorpskrant mei 2017
Dorpskrant April 2017
Dorpskrant maart 2017
Dorpskrant februari 2017
Dorpskrant januari 2017
Dorpskrant december 2016
Dorpskrant november 2016
Dorpskrant oktober 2016
Dorpskrant september 2016
Dorpkrant juni/juli 2016
Dorpskrant mei 2016
Dorpskrant april 2016
Dorpskrant maart 2016
Dorpskrant februari 2016

Top

1 januari 2017

Noot van de redactie

Bij het plaatsen van anonieme berichten in de Dorpskrant behoudt de redactie het recht om deze brief wel of niet te accepteren. De naam van de inzender is slechts bekend bij de redactie. Het gaat ons om de behandeling van Driemondse zaken die spelen. Het weergeven van meningen die wel of niet herkenbaar zijn voor anderen vinden wij belangrijker dan weergeven wie zoiets schrijft. Reageren op artikelen in de Dorpskrant kan natuurlijk altijd.

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!